همکاری شرکت هنکل آلمان و انقلاب کربن استرالیا برای تولید چرخ های کامپوزیت

همکاری شرکت هنکل آلمان و انقلاب کربن استرالیا برای تولید چرخ های کامپوزیت

1398/07/18

شرکتهای هنکل آلمان و انقلاب کربن استرالیا برای افزایش سرعت تولید قطعات چرخهای فیبر کربنی (کامپوزیت ) به هم پیوستند.


شرکت هنکل آلمان تولید کننده درزگیرها و روکشهای عملکردی وشرکت انقلاب کربن استرالیا تولید کننده چرخ های کامپوزیت خودرو برای تهیه مواد استراتژیک با هم به توافق همکاری رسیدند.

این همکاری شامل امکانات تخصصی تولیدی است که در کارخانه موجود هنکل در نزدیکی ملبورن  استرالیا مستقر شده است.

از آنجا که صنعت خودروسازی جهانی به دنبال راه حلی برای سبک کردن خودروهاست ، فناوری کامپوزیت کربن یک تکه یک انتخاب نوظهور برای خودروسازان جهانی در تولید چرخ ها است.

چرخ های کامپوزیت فیبر کربن تک قطعه در مقایسه با چرخ های آلومینیومی معمولی و یک سطح می توانند بین ، 40 تا 50 درصد وزن را کاهش دهند.

مدیر ارشد توسعه مشاغل برای قطعات خودرو شرکت هنکل آلمان می¬گوید: بر اساس چندین سال همکاری نزدیک با انقلاب کربن، ما نمونه کارها اثبات شده از فناوریهای مواد کامپوزیت را گسترش داده ایم تا راه حل های مخصوصی مطابق با مشخصات عملکرد خواستار خودروسازان جهانی ارائه دهیم. این همکاری با انقلاب کربن در تهیه برنامه های مختلف جهانی چرخ کربن OEM با بهترین راه حل های موجود انجام شده است و شامل پشتیبانی فعال هنکل از طریق ظرفیت های تولید دوگانه در اتحادیه اروپا و بصورت محلی در استرالیا می شود.

گفته می شود که  عدم تحرک پایین چرخ های کامپوزیتی باعث کاهش چشمگیر جرم چرخشی غیرمستقیم شده ودر نتیجه انتقال آن به مزایای استفاده از وسیله نقلیه از جمله فرمان بهتر ، کشش بهتر و بهبود شتاب و پاسخ ترمز است.


همکاری شرکت هنکل آلمان و انقلاب کربن استرالیا برای تولید چرخ های کامپوزیت

کامپوزیت, فیبر کربنی, کربن, مواد کامپوزیت

1398/09/19   | 

گروه صنعتی شیراز کامپوزیت

همکاری شرکت هنکل آلمان و انقلاب کربن استرالیا برای تولید چرخ های کامپوزیت

شرکتهای هنکل آلمان و انقلاب کربن استرالیا برای افزایش سرعت تولید قطعات چرخهای فیبر کربنی (کامپوزیت ) به هم پیوستند.